čtvrtek 14. března 2013

oprava
 Milovníci letadel si často stěžují, že Zdeněk Burian maloval špatně letadla. Jednomu takovému milovníku jsem namaloval opravu.

Přeburianovávání


Kamenný obřad (Knížák), 30x15cm, kvaš na papíře
Demonstrace jednoho (Knížák), 30x30cm, kvaš na papíře
Štěpování (Štembera), 30x15cm, kvaš na papířeI like America and America likes me (Beuys), 21x33cm, kvaš na papířeKosmické jaro (Kupka), 30x30cm, kvaš na papířeMaya and the doll (Picasso), 30x15cm, kvaš na papířeDora Maar (Picasso), 20x12cm, kvaš na papířeZvýšení atraktivity uměleckých děl pomocí techniky Zdeňka Buriana.

“Nezazlívám Picassovi, že maloval tak jak maloval, ale že přivedl k malování lidi, kteří to neumějí.“
                                                                                                                      Zdeněk Burian

Zdeněk Burian byl solitér, považoval se sice za umělce, ale žil mimo dobovou uměleckou scénu a nesouhlasil s vývojem moderního umění.
Výtvarná kritika ho většinou buď ignoruje, nebo zatracuje, přesto má dost obdivovatelů mezi umělci i mezi laiky a jeho dílo bylo dobře přijímáno v cizině. Má velikou sběratelskou základnu, je spousta lidí, kteří mají doma jednoho nebo dva Buriany. Má dokonce svoje muzem a fanatické vyznavače jeho díla, kteří sbírají podle svých možností všechno, co na sobě nese značku ZB: originály, knihy nebo jen novinové články či Burianovy trepky.
V posledních letech zažívá Burian vzestup a větší uznání i u výtvarné veřejnosti. Na aukcích jsou Burianova díla stále žádanější a začala být atraktivní i pro profesionální sběratele umění.
Burian vstoupil do povědomí aukčních sběratelů teprve nedávno po velké retrospektivě v roce 2005 v Císařské konírně Pražského hradu. Jeho ceny se od té doby zněkolikanásobily.

Burianův svěží styl a přitažlivá estetika je v uměleckém kontextu neokoukaná a vybízí ke konfrontaci. Spojil jeho atraktivní vizualitu se známými díly, která ovlivnila spoustu umělců. Vybral jsem několik dobře umělecky hodnocených děl, kterých si sám vážím a propůjčil jim burianovskou vizualitu. Jejich forma totiž má dokumentární charakter a hodnota spočívá hlavně v síle myšlenky. Vybral jsem také aukční trháky z minulého roku a i ty jsem ještě zkusil pro zvýšení atraktivity zburianizovat